Öğrencilerimizin seçtikleri eğitim alanlarına göre, 11. Sınıf müfredatına uygun olarak sadece kendi alan derslerini işleyeceklerdir. Alan dışındaki dersler ders notu olarak öğrencilerimize dağıtılacaktır.
11. sınıfların eğitim-öğretiminde; etüt, bire bir eğitim desteği ve rehberlik çalışmaları ile üstün başarı hedefine odaklanılacaktır.
11. sınıf öğrencilerine sistematik ders çalışma yöntemi kavratılarak öğrencinin  günlük yaşantısını o çerçevede düzenlemesi, fiziksel ve ruhsal performansının 12. Sınıfın yoğun gündemine hazırlıklı olması sağlanacaktır.