Mezun öğrencilerin seviyeleri ve gelişim hızları birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Bu nedenle genel olarak birebir derslerle çalışmanın faydalı olduğunu görmekteyiz.

Mezun öğrencilerin vakti oldukça geniş olduğu için bu gruplarda, öğrencinin sınava hazırlık için kendi çalışmasına oldukça önem veriyoruz. Var olan vaktin doğru bir motivasyonla yönetilmesi başarıyı arttıracaktır.

Genel olarak mezun öğrenciler, ders başında uzun zaman geçirseler de verim konusunda sorun yaşıyorlar. Sık olarak gözlemlenen sorunlardan birisi öğrencinin kendisini geliştirmeyerek aynı şeyleri çalışıyor olması. Bir diğeri ise soru çözmeye odaklanan öğrencilerin, sınav yoğunluğu ve stres altında bunu neden yaptıklarını unutmaları ve oyalanmaya başlamaları.

Artan Başarı Eğitim Kurumları bu oyalanmaya son verecek bir sistem uyguluyor. Her öğrencinin bir sonraki haftaya kendisini daha da geliştirerek girmesi ve önceki haftalarda elde ettiği becerileri koruması hedefiyle hareket ediyoruz.

Uyguladığımız sistem içerisinde her öğrenci için çözümlerimiz tek tek üretilmektedir. Standart bir programın tüm öğrencilere tek tek uygulanması yerine her öğrenci için özel bir program oluşturulur.

Program oluşturulmadan önce öğrencinin genel durumu tespit edilir. Daha sonra belirlenen eksiklere göre özel bir program oluşturulur. Bazı sınav konularının kavranmasının diğer konulara da temel oluşturduğu göz önüne alınarak bir çalışma takvimi oluşturulur.

Oluşturulan programın öğrencinin gelişimine sunduğu katkı yapılan tarama testleri ve denemeler aracılığıyla incelenir. Öğrencinin pozitif bir ivme yakalaması, günden güne geliştiğini hissetmesi, öğrencinin motivasyon kazanması açısından son derece önemlidir.

Verilen özel derslerin yanısıra öğrencinin bireysel çalışmasının motivasyonunu arttıracak desteklerde bulunulur. Kendileri üniversite sınavında ciddi dereceler elde etmiş olan eğitmenlerimiz tecrübelerini aktarak öğrencinin başarıya ulaşmasına katkı sunarlar.

Ayrıca Artan Başarı Eğitim Kurumları, mezunların gün boyu verimli bir şekilde ders çalışmalarını için oldukça verimli bir mekan sunar. Mezun öğrencilerimiz evde dikkat sorunu yaşayabilir ve bunalabilirler. Uniders'in ferah çalışma ortamı sayesinde mezunlar, tüm günleri Artan Başarı'da verimli bir çalışmayla geçirebilirler. Özellikle mezun öğrencilerin, düzenli bir çalışma programı takip edebilmeleri ve eğitmenlerimizden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için tüm olanaklar sağlanmıştır.

Ders gruplarımız

Ders gruplarını öğrencilerin düzeylerine göre oluşturuyoruz. Birbirine benzer düzeylerde olan, mümkünse birbirini önceden tanıyan ve uyum içerisinde çalışabilen öğrencileri gruplar haline getiriyoruz.

Grup dersleri ekonomik açıdan avantajlı olmakla birlikte öğrencilerin uyumu ve bütün öğrencilerin birbirine yakın verim alması bizler için son derece önemlidir.