Öğrencilerimizin 9. Sınıf başarısı da esas alınarak, uygulanan testler ile konu eksiklikleri tespit edilerek eksiklikler tekrar dersleri ile kapatılacaktır. Böylece unutulan bilgiler tazelenmiş olacaktır.
Meslek seçim testleri ışığında öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alan seçimleri 11. sınıfa bırakılmadan belirlenecek ve hedefe odaklanılacaktır.
10. sınıflarda okuduğunu anlama, sayısal işlem yapma yeteneğini geliştirme ve genel kültürünü arttırmaya yönelik eğitim – öğretim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklenecektir.

10.Sınıf Programı:

Belirlenen 3 günlük kurs programı dahilinde matematik ve fizik branşlarından 2'şer, kimya ve biyoloji branşlarından 1’er saat olmak üzere haftada toplam 6 saat ders verilmektedir. Ayrıca her ay rutin olarak “Deneme Sınavı” yapılmaktadır.