Öğrencilerimizin seçtikleri eğitim alanlarına göre, 11. Sınıf müfredatına uygun olarak sadece kendi alan derslerini işleyeceklerdir. Alan dışındaki dersler ders notu olarak öğrencilerimize dağıtılacaktır.
11. sınıfların eğitim-öğretiminde; etüt, bire bir eğitim desteği ve rehberlik çalışmaları ile üstün başarı hedefine odaklanılacaktır.
11. sınıf öğrencilerine sistematik ders çalışma yöntemi kavratılarak öğrencinin  günlük yaşantısını o çerçevede düzenlemesi, fiziksel ve ruhsal performansının 12. Sınıfın yoğun gündemine hazırlıklı olması sağlanacaktır.

11.Sınıf Programı

Belirlenen  3 günlük kurs programı dahilinde;
* Sayısal Gruplarda: matematik branşından 4 saat, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat branşlarından 2’şer saat olmak üzere haftada toplam 12 saat TYT ve AYT dersleri verilmektedir.
* Eşit Ağırlık Gruplarında: matematik branşından 4 saat, edebiyat, tarih, coğrafya branşlarından 2’şer saat, felsefe branşından 1 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat TYT ve AYT dersleri verilmektedir.
* Ayrıca her iki haftada bir rutin olarak “deneme sınavı” yapılmaktadır.