LGS başarısına göre ek burslar verilmektedir.
LGS başarısı esas alınarak öğrencinin yetersiz olduğu konularda, testler eşliğinde bilgi eksikliğini kapatmaya yönelik ders programı ile etüt çalışmaları yapılacaktır.

Erken müdahale ile öğrencinin daha az başarılı olduğu alanları güçlendirmeye yönelik, sistematik ek çalışmalar yapılarak, gelecekteki sınav başarısına katkı sağlanacaktır.
İlk dönemin sonunda kişisel yetenek ve yönelimler dikkate alınarak nokta hedefler belirlenecek, bu sayede gelecek yıllar sağlıklı bir şekilde planlanacaktır.

 

Belirlenen 3 günlük kurs programı dahilinde matematik ve fizik branşlarından 2'şer, kimya ve biyoloji branşlarından 1’er saat olmak üzere haftada toplam 6 saat ders verilmektedir. Ayrıca her ay rutin olarak “Deneme Sınavı” yapılmaktadır.