9.Sınıf

LGS başarısına göre ek burslar verilmektedir. LGS başarısı esas alınarak öğrencinin yetersiz olduğu konularda, testler eşliğinde bilgi eksikliğini kapatmaya yönelik ders programı ile etüt çalışmaları yapılacaktır. Erken müdahale ile öğrencinin daha az başarılı olduğu alanları güçlendirmeye yönelik, sistematik ek çalışmalar yapılarak, gelecekteki sınav başarısına katkı sağlanacaktır. İlk dönemin sonunda kişisel yetenek ve yönelimler dikkate alınarak nokta hedefler belirlenecek, bu sayede gel...


10.Sınıf

Öğrencilerimizin 9. Sınıf başarısı da esas alınarak, uygulanan testler ile konu eksiklikleri tespit edilerek eksiklikler tekrar dersleri ile kapatılacaktır. Böylece unutulan bilgiler tazelenmiş olacaktır. Meslek seçim testleri ışığında öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alan seçimleri 11. sınıfa bırakılmadan belirlenecek ve hedefe odaklanılacaktır. 10. sınıflarda okuduğunu anlama, sayısal işlem yapma yeteneğini geliştirme ve genel kültürünü arttırmaya yönelik eğitim – öğretim çalışmaları, ...


11.Sınıf

Öğrencilerimizin seçtikleri eğitim alanlarına göre, 11. Sınıf müfredatına uygun olarak sadece kendi alan derslerini işleyeceklerdir. Alan dışındaki dersler ders notu olarak öğrencilerimize dağıtılacaktır. 11. sınıfların eğitim-öğretiminde; etüt, bire bir eğitim desteği ve rehberlik çalışmaları ile üstün başarı hedefine odaklanılacaktır. 11. sınıf öğrencilerine sistematik ders çalışma yöntemi kavratılarak öğrencinin  günlük yaşantısını o çerçevede düzenlemesi, fiziksel ve ruhsal performansının ...


12.Sınıf

TYT ve AYT’ ye  hazırlık amacıyla tüm derslerden ekstra konu anlatımları, branş soru çözümleri ve analizleri, öğretmenler tarafından yapılacaktır. Branş öğretmenleri gözetiminde konu tekrarları ve öğrenci takip çalışmaları yapılacaktır. Sistematik ve hedefe odaklı ders işleme yöntemi ile konular kısa sürede bitirilecek ve defalarca tekrar edilecektir. Öğrenciler, öğretmenlerimizin gözetiminde çok sayıda soru çözecek, öğrencilerin eksik olduğu konular tespit edilip, öğrencilere kavratılacaktır...


Mezun

Belilenen 4 günlük kurs programı dahilinde; * Sayısal Gruplarda: matematik branşından 7 saat, fizik branşında 4 saat, kimya, biyoloji ve Türkçe-edebiyat branşlarından 3’şer saat, olmak üzere haftada toplam 20 saat TYT ve AYT dersleri verilmektedir. * Eşit Ağırlık Gruplarında: matematik branşından 7 saat, Türkçe-edebiyat branşından 5 saat, tarih branşından 4 saat, coğrafya ve felsefe branşlarından 2’şer saat olmak üzere haftada toplam 20 saat TYT ve AYT dersleri verilmektedir. * Ayrıca her haf...